Защита на личните данни

Личните Ви данни и правата Ви, свързани с тяхното обработване от страна на „Премио Травел“

1. Право на достъп до и корекция на Вашите лични данни

Ако обработваме Ваши лични данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим достъп до данните Ви безплатно. Имате право да поискате и копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим този достъп, можем да поискаме доказателство за идентичността Ви, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме, включително чрез добавяне на декларация.

2. Право да изтрием личните Ви данни

Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:

  • тези данни повече не са необходими за целите, за които сте ни ги предоставили;
  • когато сте оттеглили своето съгласие;
  • когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

При определени условия, в случаите, предвидени от закона, може да откажем да заличим личните Ви данни.

3.  Право на преносимост на данните и право на жалба

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.

Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), или съда, ако смятате, че правата Ви са нарушени. За целта посетете уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

4. Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас на посочените по-долу контакти.

5. Право на възражение

Имате право да подадете към нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране. Възражението може да отправите на посочените по-долу данни за контакт с нас.

6. Ограничаване обработването на лични данни

Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че те са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от тези данни или когато сте възразили срещу обработването им. В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани допълнително.

7. Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последставия за Вас или Ви засяга в значителна степен.

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените по-долу контакти.

  • по имейл на privacy@premiotravel.bg;
  • по телефона на +359 2 808 20 40 (от понеделник до събота, от 09:00 до 21:00 часа, без национални празници);
  • по пощата или чрез куриер, с писмено заявление на адрес: 1510 София, ул. „Васил Кънчев“ 26, Бизнес сграда "Стефан Караджа", за „Премио Травел“.

 

Отзиви

"Невероятно преживяване, красоти и прекрасни емоции. Обичам да пътувам с Премио Травел, защото всичко ми е 6. Организация, хотели, екскурзоводи, професионална компетентна информация - всичко. Ликия! Пак искам там!"
Владина Цекова , Ликия
"Благодаря ви за прекрасната екскурзия до Кападокия, която не мога да забравя, и за добрите отношения с туристите. Благодаря, че ви има. "
Вени Сълева , Кападокия
"Изключително добре организирани екскурзии - подбрани маршрути, хотели и ерудирани екскурзоводи, при това на приемливи цени за предлаганите пакети! Препоръчвам! "
Венета Йорданова, Премио Травел

Абонамент за бюлетин

Регистрация за редовен бюлетин с подбрани и промоционални оферти от
Премио Травел България.

Mедийни партньори