Ефес, Турция

Ефес е един от най-добре запазените древногръцки и римски градове в Средиземноморието. Той се разпростира на голяма площ и до ден днешен там се провеждат разкопки, които бихте могли да наблюдавате. На мястото на града има останки още от 2 хил. пр. Хр., които са свързани с хетите и микенската култура. Някъде около 1000 г. пр. Хр. след колапса на микенската култура там се настаняват йонийските гърци и основават град Ефес. През 560 г. пр. Хр. градът е превзет от Крез, който е цар на Лидия. По това време градът се е намирал на север от бъдещия град, който е прочут с храма на Артемида. За жалост сега от него е запазена само една колона и за величието на храма съдим само от изображения от епиграфски паметници и монети.  През 296 г. пр. Хр. царят на Тракия мести града на сегашното му място и го преименува Арсиноя –  на жена му . Тогава днешният Ефес става голям пристанищен град и значението му за търговията на Средиземноморието се засилва. В периода от 189 г. пр.Хр. до 133 г. пр. Хр. той е в състава на Пергамското царство, а след това става част от разрасналата се Римска империя и столица на провинция Азия. През късната античност той не губи своята важност и става религиозно средище – седалище на епископа на Азиатския диоцез.
Ефес е споменат и в Новия завет. В текста е казано, че в Ефес апостол Павел оставя Тимотей. Има легенда, че след Възнесението на Христос Св. Богородица и жените около Исус са се заселили в Ефес и живели там до успение Богородично. През 431 в. император Теодосий II свиква там Третия вселенски събор, а през 449 г. отново там се провежда и т.нар. “разбойнически събор”.
Ефес губи значението си през византийско време. Някъде в годините преди Първия кръстоносен поход той е превзет от селджуките и през Османския период в близост се появяват нови селища.
Градът е много добре запазен, наситен с руини от различно време и преминавайки през различните части от него не е трудно да си представите как е минавал денят на древния човек.Още от самото влизане в града, минавайки през монументалния му вход  и вървейки по павираната мраморна главна улица, наричана “Улицата на Куретите”, оставате впечатлени от размерите на всичко наоколо. Виждате издълбани коловози от непрекъснато преминаване на каруци  по пътя, тъй като Ефес е бил важен търговски пункт заради близостта си до морето.
Първата голяма постройка е булевтерионът, който е датиран в 100 – 150 г. Той е побирал около 1400 души и както и на други места от този период е изпълнявал две функции – за театрални постановки и за събиранията на управата на града (буле). Следващата сграда, която е била важна за древния град е т.нар. Пританейон. Този тип сгради има навсякъде в древните градове. Те са служели за събеседвания на градската управа. Тя е започната да се строи още през III в. пр. Хр., но окончателния си вид получава чак при управлението на император Октавиан Август през I в. В момента от нея са останали няколко колони.
Фонтанът Полио е разположен на юг от Държавната агора, точно срещу площада на Домициан от Одеона. Построен е през 97 г. от С. С. Полио и неговото семейство в памет на Секстилий Полио – строителя на известния акведукт, който носи вода до всички чешми в града. В годините след първоначалния строеж са добавени арки и няколко статуи за украса на оригиналната структура. Водата идва до чешмите на Ефес от Кенхериос в Кушадасъ на 42 километра, от потока в с. Чамлък в Марнас на 15 километра и от река Кайстер на 20 километра чрез акведукти и се разпределя към чешмите чрез разклоняваща система от печени глинени тръби. Водата е доставяна в града безплатно чрез тези обществени фонтани. Фонтанът Полио намеква за пищната природа на древните ефески чешми и показва голямото богатство на града. Има широка и висока арка, обърната към храма на Домициан, която се вижда от различни места в града. Тя поддържа триъгълния фронтон и неговия малък басейн. Водата се излива в басейна през полукръгла апсидална стена. Украсена е с редица статуи, включително една на главата на Зевс и тематична групова статуя с приключенията на Одисей, извадена от басейна на чешмата. Груповата статуя изобразява приключението на героя от Троянската война с Полифем – сина на Посейдон. Смята се, че някои от тези статуи са донесени тук от фронтона на храма Изида, след като той рухва. Вероятно са донесени, за да се ремонтира фонтанът след земетресение. Главата на Зевс и групата на Одисей и Полифем са преместени от мястото си и сега са изложени в Музея на Ефес.
Търговската Агора е един от най-значимите търговски центрове в древния свят. Това е бил търговският център на Ефес. Стоките са носени в града от пристанището. Търговската Агора също е мястото, където е бил и пазарът на роби – в Ефес е вторият по големина пазар на роби в древния свят. Агората е с площ 110 на 110 м с голям двор и магазини от двете страни. Голяма пешеходна алея с покрит покрив е заобикаляла агората. Агората първоначално е била построена с гранитни колони, но те са били заменени с мраморни по време на обновяването през IV в. В средата ѝ е имало голям слънчев и воден часовник. Водният часовник се е източвал на всеки двадесет минути. Той е използван предимно в съдебните производства, провеждани в агората, за да се гарантира, че всяко лице получава едно и също време за говорене.
Портата на Адриан е триумфална арка, построена от двама освободени роби през 40г. - Мазей и Митридат. Посветена е на римския император Адриан, който посещава града през 130 г. Тя има три засводени порти и се твърди, че Савската царица е преминала през тези порти по време на пътуването си, за да посети цар Соломон. Портата е затворена в градските стени и дълги години не се е използвала. Става видима едва когато стените рухват. С изключение на колоните, портата е направена изцяло от бял мрамор с впечатляващи орнаменти.
Библиотеката на Целс е третата по големина библиотека в древния свят и е една от най-забележителните сгради в Ефес. Построена е от управителя на Египет Гай Юлий Аквила през I век като паметник на баща му Юлий Целс Полемеан. Целс е управителят, който дарява 25 хил. динара за завършването и поддържането на монументалната библиотека преди смъртта си. Мраморният саркофаг на управителя е бил в специална стая под приземния етаж, до която е можело да се стигне по коридор, свързан с порта зад северната стена на библиотеката. Така библиотеката е била и хероон (светилище на герой, почитан в специален култ в древните религии). Библиотеката има два етажа и е била достъпна през вход на Улицата на кюретата. Девет каменни стъпала водят до четири двойни колони, които поддържат сградата. Големи прозорци над вратите са осигурявали светлина за четене вътре. Структурата е специално проектирана с втори стени около нея, за да се поддържат стабилна температура и влага. Основната зона за четене е била разположена в голяма зала с високи тавани. Горните етажи са обикаляли читалнята и там са се държали свитъците в шкафове в ниши в стените. Написаните на ръка книги са се носели в читалнята от официални служители и са се давали на читателите за използване единствено в читалнята. Библиотеката изгаря през III век и е възстановена през IV век. Унищожена е от земетресение през Х век. Възстановена е с помощта на Австрийския археологически институт. Статуи, за които се твърди, че са добродетелите на Целс, са открити в библиотеката и са пренесени в Музея на Ефес във Виена. В нишите в стените на библиотеката днес се виждат реплики на статуи, символизиращи мъдростта (София), познанието (Епистем), интелигентността (Еноя) и храбростта (Арете).
Амфитеатъра неслучайно е наречен Големия театър. Смята се, че е построен в елинистичната епоха и се приписва на Лизимах – генерала на Александър Велики, макар че няма археологически доказателства за съществуването му преди 100 г. пр. Хр. Лизимах обаче може да е избрал мястото за строежа. Нужни са 60 години копаене в планинския склон, за да се подготви строителната площадка и да се разшири сградата. Театърът е силно увреден от земетресения през IV век и само частично е възстановен (през VIII век той става част от отбранителната система на града). Театърът е висок 30 м и има диаметър от 145 м. Може да побере 25 хил. зрители. Построен е така, че аудиторията да гледа към сцената, която има за фон пристанището. Първоначално театърът е имал само един етаж. Първите два етажа на сцената са построени от римския император Нерон, а третият етаж е добавен през II век. Сцената е с размери 25 на 40 м. Украсена е с колони и статуи на богове, богини и императори. Всеки етаж на театъра има 8 стаи и коридор. От приземния етаж има вход към подиума и скрит достъп, който води до подземен тунел, който свързва сцената с оркестъра. На олтара в средата на подиума на сцената са се правели жертвоприношенията. В римската епоха аудиторията е трябвало да заплаща такса за забавленията, но пиесите са започвали рано сутрин и често са продължавали до полунощ. Театърът се е използвал и за гладиаторски борби по онова време. Театърът често се включва в списъка на местните свети места заради библейското му значение – това е мястото, където св. Павел проповядва срещу езичниците. Св. Йоан и Св. Павел идват в Ефес по време на пътуванията си. Св. Павел се сблъсква с местните златари по време на третото си посещение в града. Занаятчиите привикват хиляди жители на Ефес в театъра, където Павел проповядва пред освиркващите го, и тълпата замеря с камъни апостола. Павел е съден и хвърлен в затвора, преди да бъде прогонен от града.
Според легендите св. Йоан Богослов също идва в Ефес с Дева Мария, за която се грижи. (Йоан е един от 12-те апостоли на Христос. Според християнската традиция той надживява другите апостоли и е единственият, който не умира от мъченическа смърт. Църквата приема, че Йоан и Йоан Богослов са един и същ човек – Йоан от Патмос, и че той е любимият ученик, който е автор на няколко книги от Новия завет.) По време на престоя им в града той ѝ строи къща и някои вярват, че тук е мястото, където той пише евангелието си. През 269 г. Ефес е опустошен от готите. Храмът на Артемида е разрушен и след това е закрит завинаги по заповед на император Теодосий.
Храмът на Домициан е построен през I век. Първоначално се е смятало, че е посветен на римския император Домициан – първия император, който позволява на ефесяните да издигат такива паметници. Най-новите доказателства сочат, че храмът е издигнат за император Тит. Така или иначе това се е смятало за голяма чест за града. През римската епоха ефесяни посвещават много сгради в града на императорите. Това помага да си осигурят добри отношения и подкрепа от Рим. Храмът е построен на сводести основи на тераса на втория етаж на площад Домициан. Размерите му са 50 × 100 м. До северната страна на терасата се стига по стълби, които са видими и днес. Храмът на Домициан има 13 колони от дългата страна, 8 колони от късата и 4 допълнителни пред целата. На приземния етаж на сградата е имало складове и магазини. На северната страна на храма има олтар с U-образна форма. Този олтар днес е в музея в Измир. Домициан е известен като един от най-бруталните римски императори. По време на царуването си той преследва много християни в римските градове, включително и в Ефес. Според историята Домициан е този, който изпраща апостол Йоан в изгнание на остров Патмос. Непопулярният император в крайна сметка е убит от един от слугите си. Когато научават за смъртта му, жителите на Ефес празнуват изтриването на името му от надписите в града. Ефесяните обаче не искат да загубят благоволението на Рим и бързо посвещават храма на император Веспасиан, бащата на Домициан. Храмът е унищожен след IV век, когато християнството става държавна религия.
Още забележителности в Турция »

Отзиви

"Невероятно преживяване, красоти и прекрасни емоции. Обичам да пътувам с Премио Травел, защото всичко ми е 6. Организация, хотели, екскурзоводи, професионална компетентна информация - всичко. Ликия! Пак искам там!"
Владина Цекова , Ликия
"Благодаря ви за прекрасната екскурзия до Кападокия, която не мога да забравя, и за добрите отношения с туристите. Благодаря, че ви има. "
Вени Сълева , Кападокия
"Изключително добре организирани екскурзии - подбрани маршрути, хотели и ерудирани екскурзоводи, при това на приемливи цени за предлаганите пакети! Препоръчвам! "
Венета Йорданова, Премио Травел

Абонамент за бюлетин

Регистрация за редовен бюлетин с подбрани и промоционални оферти от
Премио Травел България.

Mедийни партньори